metpartner – metale kolorowe, nieżelazne, wyroby stalowe, stabilizacja gruntu, obróbka metali

metpartner – metale kolorowe, nieżelazne, wyroby stalowe, stabilizacja gruntu, obróbka metali

Obróbka numeryczna dużych średnic do fi 470 mm i długości 3000 mm – CNC TBI VT470

Oferujemy obróbkę numeryczną na centrum tokarskim CNC TBI VT470 dużych elementów o średnicy do 470 mm i długości do 3000 mm. Centrum tokarskie CNC TBI VT470 jest wyposażone w napędzane narzędzia.


Centrum tokarskie CNC TBI VT470


Od ponad 10 lat zajmujemy się handlem metalami kolorowymi, wyrobami hutniczymi ze stali oraz usługami z zakresu stabilizacji gruntu i obróbki metali.

Oferujemy wyroby hutnicze z metali kolorowych (metali nieżelaznych) oraz stali pochodzące od kluczowych polskich, europejskich i światowych producentów. Na życzenie Kontrahentów do oferowanych wyrobów hutniczych dostarczamy atesty/odpisy atestów 3.1 lub 2.2.

Metale kolorowe

Oferujemy wyroby hutnicze z aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, ołowiu, nowego srebra, wyrobów bimetalicznych – Cu-Al, molibdenu, wolframu, tytanu i tytan-cynku. Wyroby z metali kolorowych dostarczamy w postaci:

blachy w arkuszach oraz kręgach,
taśmy w kręgach,
formatki z blach,
pręty wyciskane i ciągnione o przekrojach: okrągłym, kwadratowym, prostokątnym,
profile otwarte oraz zamknięte,
kształtowniki specjalistyczne do zastosowań specjalistycznych,
rury i tuleje.

Aluminium i stopy aluminium

Aluminium jest metalem lekkim i kowalnym o srebrzystoszarej barwie który odznacza się wysoką przewodnością elektryczna i cieplną oraz odpornością na korozję. Oprócz czystego aluminium oferujemy wyroby ze stopów aluminium, które zawierają pierwiastki stopowe: krzem, magnez, mangan, miedź, cynk, tytan, nikiel, żelazo. Pierwiastki stopowe dodane do aluminium wpływają korzystnie na wzrost wytrzymałości stopów w porównaniu do czystego aluminium. Stopy aluminium są powszechnie stosowane jako materiały konstrukcyjne. Stopy aluminium z zawierające magnez i cynk posiadają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi.

Z szerokiego asortymentu wyrobów hutniczych z aluminium oferujemy: blachy aluminiowe walcowane na zimno i gorąco niestopowe i stopowe, blachy i taśmy aluminiowe ryflowane, dekoracyjne, anodowane, lakierowane i powlekane, formatki aluminiowe cięte na wymiar, taśmy aluminiowe w kręgach, pręty aluminiowe okrągłe, kwadratowe, prostokątne, płaskowniki, rury aluminiowe okrągłe, kwadratowe, prostokątne, kształtowniki aluminiowe.

Miedź

Gęstość miedzi wynosi 8,96 g/cm3 a temperaturą topnienia 1083 °C, jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym i cieplnym, jest podatna do przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. Oferujemy wyroby hutnicze z miedzi w postaci blach w arkuszach i kręgach, taśmy miedziane, pręty, płaskowniki, rury i profile.

Mosiądz

Mosiądz jest stopem miedzi z cynkiem o zawartości cynku do 40%. Mosiądze mogą zawierać także inne dodatki stopowe: ołów, aluminium, cynę, mangan, żelazo, chrom i krzem które wpływają na właściwości fizyczne i mechaniczne stopów. Temperatura topnienia mosiądzu wynosi około 1000 °C i jest zależna od gatunku mosiądzu, gęstość wynosi średnio ok. 8,5 g/cm3. Mosiądze odznaczają się odpornością na korozję, są ciągliwe, podatne do obróbki plastycznej i odlewania.
Wyroby hutnicze z mosiądzu oferujemy w postaci blach i taśm, prętów, kształtowników, profili oraz formatek docinanych z blach i płyt mosiężnych.

Nowe srebro – alpaka – mosiądz wysokoniklowy

Alpaka, zwana także nowym srebrem jest stopem miedzi z niklem a także miedzi, niklu i cynku. Nowe srebro posiada dobrą sprężystość, jest podatne do lutowania i spawania. Z alpaki wytwarza się wyroby galanteryjne, elementy tłoczone, okucia, odznaki, ozdoby, sprzęt medyczny, elementy instrumentów muzycznych itp.
Z nowego srebra oferujemy wyroby walcowane w postaci blach i taśm.

Brąz

Brąz jest stopem miedzi z cyną, aluminium, żelazem, niklem, ołowiem, cynkiem w którym zawartość miedzi waha się w granicach 80–90% wagowo. Brązy charakteryzują się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, są łatwo obrabialne, posiadają dobre właściwości ślizgowe, są odporne na wysoką temperaturę i korozję. Z brązu oferujemy wyroby hutnicze w postaci blach i taśm brązowych, prętów o przekrojach okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym, prostokątnym, rur, tulei, wałków, prętów oraz formatek ciętych z blach i płaskowników.

Ołów

Ołów posiada gęstość około 11,4-11,7 g/cm3 oraz temperaturą topnienia 327,40 °C, charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami plastycznymi jednakże ma bardzo niskie własności wytrzymałościowe. Ołów posiada barwę szaroniebieską oraz połysk metaliczny, który pod wpływem warunków atmosferycznych robi się matowy. Z ołowiu oferujemy min. blachy i taśmy ołowiane, oraz pręty, wałki, rury i formatki.

Molibden

Gęstość molibdenu wynosi 10,28 g/cm3, posiada on wysoką wytrzymałość mechaniczną, twardość oraz wysoką temperaturę topnienia. Posiada bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz bardzo wysoką przewodność cieplną i stabilność mechaniczną w szerokim zakresie temperatur. Molibden jest żaroodporny i podatny do obróbki skrawaniem. Z molibdenu oferujemy wyroby w postaci blach i taśm, folii, prętów, płaskowników, rur i drutów.

Wolfram

Wolfram odznacza się gęstością 19,25 g/cm3, charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością i twardością, jest metalem bardzo trudno topliwym. Odznacza się wysoką przewodnością cieplną, odpornością na działanie kwasów, zasad, jest odporny na utlenianie. Oferujemy wyroby z czystego wolframu (wolfram pierwotny, stopy wolframu z niklem, spieki wolframu z miedzią oraz srebrem w postaci blach, prętów i drutów.

Tytan

Tytan odznacza się niską gęstością 4,51 g/cm3, posiada wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką sztywność oraz dobrą odpornością na korozję. Jego wytrzymałość na rozciąganie jest porównywalna z wytrzymałością stali stopowych. Tytan jest metalem niemagnetycznym, posiada wysoka przewodność cieplną – jego współczynnik rozszerzalności cieplnej jest nieco niższy niż stali natomiast o połowę niższy od aluminium, posiada bardzo wysoką temperaturą topnienia i doskonałą odpornością na korozję oraz niski moduł sprężystości, przez co jest elastyczny, ale powraca do swojego pierwotnego kształtu po wygięciu. Jest nietoksyczny i nie wywołuje alergii.
Tytan oferujemy w postaci prętów, blach, taśm, rur i drutów.

Tytan-cynk – TiZn

Gęstość tytan-cynku wynosi 7,2 g/cm3, temperatura topnienia 418 °C, temperatura rekrystalizacji 300 °C. Tytan cynk został stworzony na potrzeby budownictwa, oprócz cynku, który jest podstawowym składnikiem stopu zawiera tytan w ilości 0,06-0,20 % który zwiększa wytrzymałość mechaniczną materiału, miedź 0,08 – 1,00% – zwiększa odporność na rozciąganie oraz aluminium w ilości maksymalnej 0,015%. Tytan-cynk spełnia wysokie wymagania stawiane materiałom budowlanym w zakresie jakości, trwałości i ekologii. Tytan-cynk nie wymaga konserwacji, nie koroduje, jest materiałem plastycznym. Z tytan-cynku oferujemy taśmy i blachy na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie.

Stal

Uzupełnieniem oferty wyrobów hutniczych są wyroby ze stali narzędziowych, jakościowych, nierdzewnych i kwasoodpornych. Oferujemy blachy, taśmy, pręty, profile, druty oraz formatki stalowe ze stali austenitycznych, duplex, ferrytycznych, martenzytycznych, stali narzędziowych do pracy na zimno i gorąco, szybkotnących, do ulepszania cieplnego, nawęglania, azotowania, stali sprężynowych i łożyskowych.

Stabilizacja gruntu

Oprócz handlu wyrobami hutniczymi oferujemy także usługi z zakresu stabilizacji gruntu metodą in-situ (na miejscu). Najczęstszym zakresem prac jaki wykonujemy jest usługa sypania i mieszania spoiw hydraulicznych z gruntem. Prace z zakresu stabilizacji gruntu wykonujemy na terenie całej Polski.

Obróbka metali

Oferujemy wykonanie obróbki wstępnej oferowanych wyrobów hutniczych oraz gotowych detali. Obróbkę metali i stali prowadzimy w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi – proponujemy: cięcie formatek z metali kolorowych przy wykorzystaniu pił tarczowych i taśmowych, cięcie wyrobów długich, cięcie zwojów na arkusze i taśmy, wycinanie na gilotynach, wycinanie laserowe, strumieniem wody, plazmą, cięcie gazem, foliowanie blach, obróbkę na prasach, szlifowanie, szczotkowanie, polerowanie arkuszy zwojów, rur, prętów, płaskowników i profili, spawanie stali.