Wolfram

Wolfram jest metalem ciemnoszarym, który w postaci czystej jest ciągliwy i łatwo poddaje się obróbce. Wolfram posiada bardzo wysoką wytrzymałość oraz wysoką twardość. Jest metalem bardzo trudno topliwym, cechuje się wysokim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych – kwasów, zasad, jest odporny na utlenianie.

Wolfram jest jednym z najcięższych metali, posiada doskonałe własności mechaniczne w wysokich temperaturach oraz najniższy współczynnik rozszerzalności i najwyższą przewodność termiczną ze wszystkich metali. Wolfram stosowany jest w przemyśle elektronicznym, samochodowym, lotniczym. Wykonuje się z niego włókna żarówek, elektrody spawalnicze, podzespoły elektryczne i elektroniczne, dysze rakietowe, wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Jest także wykorzystywany przy wyrobie narzędzi szybko tnących – noże tokarskie, frezy itp.

Wolfram oferujemy w postaci blach, prętów i drutów:
:: z wolframu w postaci czystej – wolfram pierwotny,
:: z ciężkich stopów wolframu z niklem,
:: ze spieków wolframu z miedzią,
:: ze spieków wolframu i srebra.